Peter Andreas
Amundsen
Arbeider


Kortfilmfestivalen 2023
Kowloon Restaurant
Arif Konsertvisueller
Aboveit
Topper & Cadbury
Kjærlighat


Kontakt


      peteraamundsen@gmail.com
     +47 90 21 01 30

Kjærlighat

Motion Design, UX/UI,
Interaksjonsdesign        Kjærlighat er navnet på bacheloroppgaven min. Prosjektet tar for seg syv dikt av Yahya Hassan, som hver for seg lander et eget sted på spekteret mellom kjærlighet og hat. Oppgaven gikk ut på å bruke typografiske animasjoner til å gjengi følelsene til diktene. Oppgaven ble visualisert gjennom en nettside hvor brukeren selv kan plassere diktene langs kjærlighet–hat spekteret og resulterte i en form for studie for å se hvordan dikt-animasjonene ble tolket.