Peter Andreas
Amundsen
Arbeider


Kortfilmfestivalen 2023
Kowloon Restaurant
Arif Konsertvisueller
Aboveit
Topper & Cadbury
Kjærlighat


Kontakt


      peteraamundsen@gmail.com
     +47 90 21 01 30

Topper & 
Cadbury

Motion design

        Topper & Cadbury skulle holde konsert høsten 2019. Sammen med Jørgen Nordlie ble det produsert visueller for hele konserten. Slagordet er piknik med kniv.